LogotipLogotipLogotip

NAŠE LOKACIJE

Nalazimo se u Bjelovaru (Croatia), na 2 lokacije.

Uprava, administrativni poslovi, proizvodnja, veleprodaja i servis

Dr. Milana Šufflaya 10.a, 43000 Bjelovar, Hrvatska. Tel. +385 (0)43 212-031, Tel/Fax +385 (0)43 212-030


Maloprodaja:

Trg hrvatskih branitelja 14, 43000 Bjelovar, Hrvatska. Tel. +385 (0)43 242-693